TřídaŽirafky

Informace pro rodiče

jsme tu pro vás, neváhejte nás s čímkoli kontaktovat

Jsme třída heterogenní s 6 dětmi ve věku od 1 roku2,5 let.  Větší část dopoledne trávíme v královské oboře  Stromovka a na naší terase.

Ve třídě panuje přátelská atmosféra, vedeme děti ke vzájemnému respektu a dodržování dohodnutých pravidel (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme, poděkujeme). To vše se nám už daří.

Pečující osoba
Bc. Lucie Čížkovská, Dis.
Třídní email

Režim dne

7.30 – 8.30
příchod dětí do školky, ranní hry, individuální činnosti
9.00 – 9.30
ranní kruh – vítání se s dětmi, ranní cvičení, povídání k danému tématu, motivace k hlavní činnosti
9.30 – 10.00
svačinka
10.00 – 11.00
pobyt venku – hry v parku, hry na terase
11.30 – 12.00
oběd
12.15 – 14.00
odpočinkové činnosti – spaní, klidové činnosti
14.00 – 14.30
hygiena, odpolední svačinka
14.30 – 15.00
odpolední kroužky
15.00 – 17.00
odpolední procházka, hry na přání dětí – námětové, konstruktivní, společenské, výtvarné činnosti

Odpolední kroužky

 Od 14:30 – 15:00

Pondělí

cvičení s říkankami a hudbou

Úterý

zpívání

Středa

malování

Čtvrtek

jóga

Pátek

zpívání s nástroji

Fotogalerie

Stromáček v obrazech

(chráněno heslem – o přístup prosím žádejte náš personál)