Informace k OČR

Informace pro rodiče, kteří budou žádat o OČR z důvodu uzavření naší mateřské školy

Dětem, které mají nařízené karanténní opatření vystavuje OČR ošetřující lékař.
Pro děti, které nemají nařízené karanténní opatření a nemohou z důvodu přerušení provozu navštěvovat předškolní zařízení vydala ČSSZ tuto metodiku a nový formulář.

Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměsntavateli. Nezapomeňte si zaznamenat vygenerované číslo žádosti.

 

Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ

  • Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.
  • Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na webu https://www.cssz.cz/…/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi...
  • O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.
  • Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.
  • Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.
  • Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.
  • Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).
  • Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
  • Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz