Kontakty

OrangeryPark z.s.

OrangeryPark, z.s.

Gotthardská 8
Praha 6 – Bubeneč
160 00

725 450 949

IČ: 22605193
L24599 vedená u Městského soudu v Praze

Ing. Romana Falge Vondalová

majitelka 

Monika Březinová

ředitelka

Informace pro rodiče, přijímání dětí
info@orangerypark.cz

602 187 032

Kde nás najdete

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – referent pro ochranu údajů) jmenován pro svou školu (školské zařízení):

PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. ,
e-mail:  gdpr@skacelik.cz