V Orangery park působím od ledna 2023

VZDĚLÁNÍ:

  • Střední škola- obor sociální péče. 
  • VOŠ sociálně právní – obor sociální pedagogika a UJAK – obor andragogika
  • Kurz Chůvy do zahájení povinné předškolní docházky
  • Kurz chůvy pro děti (kód 69-073-M)

Narodila jsem se v roce 1992 ve Vlašimi.Na střední školu jsem chodila do Benešova – obor sociální péče. Následně jsem se přesunula do Prahy, kde jsem absolvovala VOŠ sociálně právní – obor sociální pedagogika a UJAK – obor andragogika.

Práce s dětmi byla však mým jasným cílem, a proto jsem v roce 2017 absolvovala kurz Chůvy do zahájení povinné školní docházky. Tři roky jsem pracovala jako chůva v rodině u malého chlapce (1-4 roky). Jsem matkou tří dětí. Na práci s dětmi mám ráda jejich opravdovost, originalitu a individualitu.

V roce 2023 jsem absolvovala kurz Chůvy (kód 69-073-M) kvalifikace je pro práci s dětmi v jesličkách.