V OrangeryPark působím od roku 2022.

Vystudovala jsem  obor předškolní a mimoškolní pedagogika, dále pak oba dva kurzy chůvy a mám více jak sedmiletou praxi hlídání dětí v rodinách přes server hlídačky.cz. 

Od roku 2017 jsem pracovala v jesličkách Orangery v Dolních Počernicích. Po necelých třech letech na mateřské dovolené jsem se znovu začala pomalými krůčky vracet do pracovního režimu spolu s mojí dcerou, a to od března roku 2022.

Následující rok jsem učila děti ve třídě opiček. Kvůli těhotenství jsem se v srpnu 2023 musela na chvilku rozloučit se třídou a znovu teď nastupuji do třídy hrošíků. A moc se na spolupráci rodičů a dětí těším.